FAQ

Inschrijving

Wanneer ik mij inschrijf, word ik dan vaak lastig gevallen met telefoontjes?
Nee, de meeste onderzoeken zetten wij uit via ons mailsysteem, daar kun je zelf op reageren als je mee wilt doen. Wij nemen telefonisch contact met je op als je in onze doelgroep past en wij bellen je ook om de afspraak te bevestigen of als we belangrijke informatie missen voor het onderzoek.
Hoe zit het met mijn privacy?
Je privacy is gewaarborgd doordat marktonderzoeksbureaus onder de privacywet vallen (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zij verwerken jouw inbreng altijd zo dat het niet naar jou of jouw organisatie terug te leiden is. Gemaakte opnames en/of aantekeningen worden alleen gebruikt voor een verslag. Na het onderzoek worden deze gegevens weer verwijderd. Je naam komt nooit in het verslag. De onderzoekers en hun opdrachtgever delen jouw gegevens nooit met andere organisaties.

Uitnodigingen

Waarom word ik zo weinig uitgenodigd voor een onderzoek?
Volgens de regels van marktonderzoek mag je maar 1 keer per half jaar meedoen aan een onderzoek. Verder gelden er best wel vaak criteria aan onderzoeken en dan kan het zijn dat je er net niet in past. Maar bel ons gerust als je nog helemaal geen één keer mee hebt gedaan, dit houdt ons ook scherp!

Privacy Statement

In deze verklaring staat hoe Bee Keen omgaat met jouw informatie. We leggen uit welke gegevens we verzamelen, waar we die voor gebruiken en hoe we daar mee omgaan. Bee Keen volgt daarnaast ook de MOA Richtlijn Databeveiliging en heeft het MOA Fair Data Keurmerk.

Je kunt ons bereiken via email: info@beekeen.nl of per telefoon: 020-765 32 00.

Wie is Bee Keen?
Wij zoeken mensen en nodigen ze uit voor marktonderzoeken, bijvoorbeeld een groepsdiscussie, interview of online onderzoek. Dit doen we voor onderzoeksbureaus, op het gebied van consumenten-, zakelijke en medische onderzoeken. Zulke onderzoeken gaan bijvoorbeeld over jouw ervaringen, je mening over een nieuw product, of nieuwe plannen van een bedrijf.

Onze contactgegevens
Bee Keen
Amsterdamseweg 116A
1182 HH Amstelveen
020-7653200
KvK nummer: 63455080
www.beekeen.nl
www.genuinepeople.nl
info@beekeen.nl

Waarom verzamelen wij je gegevens?
Als je graag uitgenodigd wilt worden voor onderzoeken, dan maken wij een profiel voor jou in ons netwerk. Daarin slaan we persoonsgegevens op die jij zelf met ons deelt, bijvoorbeeld aan de telefoon of via e-mail. We gebruiken die gegevens om mensen te selecteren en uit te nodigen voor onderzoek.

Dit betekent dat we daarmee:
– Bepalen of je in de doelgroep past die we voor een onderzoek zoeken. We zoeken dan bijvoorbeeld naar mensen in een bepaalde regio, leeftijdscategorie of met een bepaald beroep.
– Jou bellen of mailen om je uit te nodigen voor een onderzoek.
– De vergoeding aan je overmaken, nadat je hebt meegedaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen we precies?
We kunnen deze informatie verzamelen:
– Je voor- en achternaam
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je stad en/of woonadres
– Je geslacht
– Je beroep
– Je opleidingsniveau
– De branche waarin je werkt
– Je bankrekeningnummer
Andere gegevens, zoals bijvoorbeeld:
– Je gezinssituatie
– Het merk van je auto
– Je telefoon- of internetprovider
– Het aantal werknemers in je bedrijf
– Bij welke bank of energiemaatschappij je zit

Wanneer en met wie delen we jouw gegevens?
We delen je gegevens:
– Met het onderzoeksbureau als je aan een onderzoek meedoet.
– Als dat verplicht is door de wet, bijvoorbeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens.
We geven of verkopen je gegevens nooit aan anderen.

Een onderzoeksbureau krijgt alleen informatie die belangrijk is voor dat onderzoek, bijvoorbeeld je voornaam, je leeftijd en je beroep. We geven het onderzoeksbureau geen contactgegevens van jou, behalve als dat nodig is voor het onderzoek. Bijvoorbeeld omdat het interview via de telefoon is, of als de onderzoeker bij jou langskomt. Het onderzoeksbureau krijgt ook geen combinatie van jouw voor- en achternaam, of andere gegevens waarmee jij te identificeren bent, tenzij die informatie noodzakelijk is voor het onderzoek. In dat geval vragen we je daar van tevoren toestemming voor.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Zolang je mee wilt doen aan onderzoeken, bewaren wij jouw gegevens. Je mag natuurlijk altijd aangeven dat je niet meer mee wilt doen aan onderzoeken. Dan verwijderen we de informatie die we over je hebben. We bewaren wel je naam, zodat we kunnen zien dat jij niet meer door ons gebeld wilt worden.

De onderzoeksbureaus waar we jouw informatie aan geven, wissen je persoonsgegevens weer als het onderzoek klaar is. Dit moet maximaal binnen 21 dagen na het onderzoek gedaan zijn.

Jouw rechten
Je mag ons altijd vragen om:
– jou een overzicht te sturen van de informatie die we van jou hebben
– jouw informatie te bekijken
– jouw informatie te veranderen
– jouw informatie te verwijderen
– je niet meer te bellen voor onderzoek
Je hebt ook altijd het recht om je toestemming om gegevens te bewaren weer in te trekken.

Voor deze verzoeken kan je mailen naar info@beekeen.nl. We reageren zo snel mogelijk op je bericht. Dat is in elk geval binnen een week.

Beveiliging, verwijderen en klachten
We vinden het heel belangrijk om zorgvuldig met jouw informatie om te gaan. Daarom nemen we maatregelen om onze systemen te beschermen. We delen jouw gegevens alleen met mensen die direct bij het onderzoek betrokken zijn. Dit gebeurt altijd binnen een beveiligde omgeving of beveiligd met een wachtwoord.

Als je ontevreden bent over hoe wij met jouw informatie omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

Heb je een vraag, opmerking of klacht? Dan horen we dat graag! Je kunt ons bereiken door te mailen naar info@beekeen.nl of te bellen naar 035-760 50 50.

Kwaliteit

Werken volgens de ISO-normen

Bee Keen is een fullservice bureau dat zich richt op marktonderzoek. Als bedrijf geloven wij dat we een positieve impact op onze omgeving kunnen en moeten maken.
We houden ons aan de richtlijnen en protocollen van de ISO. De NEN ISO 20252 norm is geheel door Bee Keen doorlopen en geïmplementeerd. 
Wij werken met ons uitgebreide netwerk en onze integriteit. Bee Keen levert de mening van Nederland en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van eerlijke en effectieve diensten en producten.